Vítám Vás na stránkách mé advokátní kanceláře

Dovoluji si Vám ve stručnosti představit můj profil. Jsem ročník 1962 a v roce 1984 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jsem jako podnikový právník a po absolvování advokátní koncipientské praxe a složení advokátní zkoušky jsem od 29.1.1993 zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (www.cak.cz).
Jako samostatný advokát vykonávající praxi v kanceláři v Českých Budějovicích, poskytuji klientům právní služby, a to především v rámci práva občanského, obchodního, pracovního a rodinného.